Päivittäistavarakauppa ry: Raha-automaattien hajasijoitusta voidaan jatkaa vastuullisesti

Sisäministeriö on valmistelemassa Arpajaislain uudistusta vuoden 2021 aikana. Lakia koskevaan luonnokseen pyydettiiin tammikuussa lausuntoja sidosryhmiltä. Suomen rahapelijärjestelmässä tärkeimpiä edunsaajia ovat varmasti erilaiset kansalaisjärjestöt. Monopolin oikeutus perustuukin siihen että näin rahapelien tuotot saadaan yhteiseen hyvään.

Vaikka online-kanavan merkitys on kasvanut, ovat Veikkauksen hajasijoitetut myyntipisteet ja peliautomaatit edelleen tärkein tapa kerätä tätä jaettavaa pelituottoa. Päivittäistavarakauppa ry lausunnossaan korostaakin että nykyisenkaltainen hajasijoitusjärjestelmä on turvattava, ja että se voidaan toteuttaa vastuullisesti. Samaan kantaan on päätynyt myös MaRa.

Saatavuus myös haja-asutusalueilla osaltaan ehkäisee pelaamisen siirtymistä ulkomaisille toimijoille ja laittomiin kanaviin. Tähän on kiinnittänyt huomiota muun muassa kansanedustaja Anna Kontula. Pelien keskittäminen ainoastaan pelisaleihin ja Suomen kahdelle kasinolle olisi syrjivää varsinkin pieniä kauppoja kohtaan.

On selvää että peliautomaatit aiheuttavat myös ongelmia. Näitä voidaan kuitenkin ehkäistä muun muassa pakollisen tunnistautumisen käyttöönotolla, sillä silloin pelaamisen voi myös estää. Tunnistautuminen myös helpottaa ikärajavalvontaa.

Luonnollisesti kaupat saavat myös osansa pelituotoista niin sanoittuina sijoituspaikkamaksuina. Näiden merkitys on suurin juuri pienille kioskeille, kaupoille ja huoltoasemille. Niillä saattaa olla jopa ratkaiseva vaikutus lähipalvelun kannattavuuteen ja säilymiseen. Kyläkauppojen ja kioskien määrä on ollut jatkuvassa laskussa, ja yhden tulovirran katkaisu kiihdyttäisi tätä entisestään. Suoran tuoton ohella Veikkauksen tuotteilla on merkitystä myös asiakkaiden houkuttelussa ja viihtyvyydessä. Lottokupongin ohessa voi syntyä myös muuta myyntiä.